torsdag 18. mai 2017

Økonomi

AS som holdingselskap

https://starte.as/as-som-holdingselskap/

Holdingselskaper er en populær måte å la et selskap eie aksjer i andre foretak, i stedet for at du står som personlig eier. Dette har flere fordeler.
I 2005 innførte staten for første gang skatt på utbytte. Samtidig ble fritaksmodellen innført. Den gjør at selskaper (i motsetning til privatpersoner) ikke betaler skatt på utbytte det mottar, eller på gevinster ved aksjesalg.
Hvis tre kamerater starter et aksjeselskap sammen, bør hver av dem opprette et eget aksjeselskap i tillegg til felles-selskapet, som står som eier av sine respektive 1/3 av aksjene.
Les mer om holdingselskaper på holdingselskap.no.
Gevinster fra omsetning av aksjer eller utbytte fra felles-selskapet overføres til gründernes respektive holdingselskaper, og skattlegges ikke før eierne bestemmer seg for at pengene skal tas ut til privat forbruk. Dermed får eierne mulighet til å utsette skattleggingen av pengene hvis de ønsker.
Holdingselskap utgjør en ekstra kostnad til regnskapsførsel. Hvis et holdingselskap eier mer enn 50 prosent av aksjene i et annet selskap, er det også krav om at det må ha revisor, selv om det ellers ikke er revisorpliktig av andre grunner (høy omsetning, f.eks.)
Men disse eventuelle ulempene kan likevel lett forsvares i mange tilfeller, som for eksempel i disse tre scenariene:

Salg av bedriften

Dersom det kan bli aktuelt for eieren/eierne av en suksessbedrift å selge seg ut på et senere tidspunkt, er holdingselskap svært gunstig. Ved salg av en bedrift kan det utløses en milliongevinst, som vanligvis ville gitt selgeren personlig skatteplikt umiddelbart. Med et holdingselskap kan pengene stå «på bok» og videreinvesteres i andre selskaper uten at det betales skatt. Eieren kan ta ut lønn eller utbytte fra holdingselskapet i mindre porsjoner, og betaler først skatt når dette blir gjort.

Uenighet om utbytte mellom flere eiere

Når Jon trenger penger til å bygge nytt hus og Knut allerede har nok penger i banken, kan det bli krangel om de skal ta utbytte fra sitt felles AS, eller la pengene bli stående i selskapet. Hvis Knut og Jon er personlige aksjonærer vil et utbytte bety at de begge må betale skatt privat når pengene tas ut. For Knut er dette et unødvendig tap av penger, mens det for Jon er et nødvendig onde hvis han skal få råd til nytt hus.
Problemet ville ha vært eliminert hvis Knut og Jon hadde hatt hvert sitt private holdingselskap. Da kunne begge tatt sitt utbytte over til holdingselskapet, og disponert det som de ville. Jon ville kunne ta utbytte fra holdingselskapet, mens Jon kunne latt pengene godgjøre seg i selskapet, eller reinvestert i f. eks. eiendommer eller aksjer uten å utløse privat skatteplikt.

Eiere med flere eierinteresser samtidig

Hvis du som forretningsmann eller -kvinne skal være involvert i flere selskaper og drive med flere aktiviteter samtidig, er det smart å ha et holdingselskap som kan stå som eier av de ulike prosjektene dine. Spesielt nyttig er dette der det er ulik risiko involvert.
Hvis alle prosjektene dine samles i ett firma, ender det lett med at et mislykket satsingsområde får negative konsekvenser for de vellykkede områdene av selskapet. Med et holdingselskap som paraply over dine ulike satsinger, vil du ha skapt en effektiv modell for spredning av risiko gjennom holdingselskapets eierskap i flere selskaper, mens du som privatperson står på trygg avstand. Ved hjelp av uttak til holdingselskapet kan du enkelt og skattefritt reinvestere overskudd fra ett selskap i ett av de andre selskapene du er (med)eier i.
Finn flere fordeler med holdingselskap på Holdingselskap.no

Trekantfusjon

https://danskebankstories.no/oppnar-skattefordeler-holdingselskap/

Dersom du har et aksjeselskap i dag der du eier aksjene privat, vil du måtte betale skatt på eventuell gevinst ved overføring av aksjene til et holdingselskap. En omorganisering kan derimot gjøres skattefritt, for eksempel ved hjelp av en såkalt trekantfusjon.
For å kunne gjennomføre en trekantfusjon, er du først nødt til å opprette et holdingselskap som eier av et nytt driftsselskap. Deretter må du fusjonere det gamle selskapet med det nye driftsselskapet slik som skissert under, og det gamle selskapet vil slettes. Før du går i gang med en slik prosess må du gjøre en vurdering om en slik ordning er riktig valg av omorganisering, og om ordningen vil lønne seg for din bedrift, ettersom det er kostnader tilknyttet en slik omorganisering og administrasjon av flere selskap. Søk råd hos revisor eller en skattespesialist dersom du ønsker ytterligere informasjon om hva som lønner seg for akkurat din bedrift.

søndag 7. mai 2017

Artikler om høysensitivitet

- Lyd gjør Marianne (27) forbanna: https://www.nrk.no/livsstil/xl/nar-lyd-gjor-deg-forbanna-1.13439357

Artikkel om misofoni.
Det finnes ikke tall på hvor mange som lider av misofoni. Ifølge McGlade-Grando er det imidlertid en stor gruppe mennesker som får redusert livskvaliteten drastisk på grunn av lyder de mange andre ikke engang registrerer. Se bare for deg at du på grunn av fysisk og psykisk ubehag i full hast må forlate kinosalen fordi mannen ved siden av er en nesepuster.

fredag 7. april 2017

Psyko-sosiale artikler med mer

onsdag 22. mars 2017

Arkitektur-artikler

  • Le Corbusier was 'militant fascist', two new books on French architect claim
  • A video about why so much modern art is just so bad, with artist Robert Florczak: "For two millennia, great artists set the standard for beauty. Now those standards are gone. Modern art is a competition between the ugly and the twisted; the most shocking wins. What happened? How did the beautiful come to be reviled and bad taste come to be celebrated? Renowned artist Robert Florczak explains the history and the mystery behind this change and how it can be stopped and even reversed."
  • West Corby med Knut M. Nord; gruppediskusjon hos Arkitekturopprøret.
  • Calling for an Architecture That Connects Us to Our Bodies, by Nikos A. Salingaros: “That’s a problem. Not with access to our results, because whoever seeks them can find them on the web, but in using them once they discover them. Christopher Alexander and I provide working tools, design methods, typologies, checklists, etc. that can help a practitioner to produce adaptive buildings. All those tools are available for free or for the price of a book. But today’s architects are not trained to apply these analytical tools; they only know how to copy images. And I refuse to give them images to copy, because that misses the whole point of originality and adaptation. Thinking strictly in terms of images misses the human aspects of the building, ignores the users, their feelings, their long-term health. Architects have to retrain themselves to think analytically. And, for a discipline that was devastated of inherited knowledge and has run for decades using almost no design intelligence, the depth of our results can be overwhelming.” 
  • Sussman on Corbu’s autism
  • Edges, shapes and patterns!